Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в 2020 році

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 20823
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 154

з них

   

туберкульоз

A15–A19 55

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 60
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 2493

з них злоякісні

C00–C97 2455
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 2
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 124

з них цукровий діабет

E10–E14 105
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 115

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 62
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 204
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 12533

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 6644

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 186

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 2429
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 702

з них грип і пневмонія

J10–J18 296
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 792

з них алкогольна хвороба печінки

K70 125
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 7
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 22
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 89
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 41
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 36
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1831
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 968

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 136

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 71

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 38

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 40

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 175

навмисне самоушкодження

X60–X84 207

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 44
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 705

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 672

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 33