Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень  Січень–лютий  Січень–березень  Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 93,5                      

Добувна та переробна промисловість 

B+C 89,2                      

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 115,3                      

Переробна промисловість

C 88,9                      

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 77,6                      

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 96,5                      

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 92,8                      

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19                      

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 47,3                      

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к                      

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 96,6                      

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 90,2                      

машинобудування

26–30 84,7                      

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 100,7                      
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.