Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

(відсотків)
  Усього Нове будівництво Ремонт (капітальний та
поточний)
Реконструкція та технічне переоснащення
2013 100,0

79,5

20,5 х
2014 100,0 85,2 14,8 х
2015 100,0 84,3 15,7 х
2016 100,0 73,9 26,1 х
2017 100,0 62,2 37,8 х
2018 100,0 54,0 46,0 х
2019 100,0 65,9 34,1 х
2020 100,0 18,8 67,3 13,9
2021 100,0 20,3 71,7 8,0
Примітка. За 2013-2019 роки нове будівництво з урахуванням обсягів робіт з реконструкції та технічного переоснащення.