Архів : 2019 2020

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

184860 188657                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17607 17422                    

Промисловість

44444 44793                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1123 1288                    

переробна промисловість

30030 30289                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10843 10844                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2348 2372                    

Будівництво

7563 7623                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9877 9992                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11793 11764                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

500 482                    

Інформація та телекомунікації

1357 1341                    

Фінансова та страхова діяльність

1994 1988                    

Операції з нерухомим майном

1636 1646                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

2323 2318                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3679 3673                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12942 13344                    

Освіта

40173 43411                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25807 25697                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2861 2857                    

Надання інших видів послуг

304

306

                   
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.