Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудні 2020 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 9210144 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

1942303 21,1

коштів місцевих бюджетів

962685 10,5

власних коштів підприємств та організацій

5010750 54,4

кредитів банків та інших позик

342943 3,7

коштів інвесторів-нерезидентів

к к

коштів населення на будівництво житла

475125 5,2

інших джерел фінансування

к к
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.