Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основні показники соціально-економічного розвитку

  Фактично за
січень 2021р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2021р. до довідково:
січень 2020р. до січня 2019р.
грудня 2020р. січня 2020р.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника        

номінальна, грн

98721 124,42 119,43 113,84

реальна, %

х 123,42 113,83 110,14
Заборгованість із виплати заробітної плати5 – усього, тис.грн 11984,7 85,1 223,7 х
Індекс споживчих цін х 101,1 105,7 100,36
Обсяг реалізованої промислової продукції1,10, тис.грн 47291503,7 х х х
Індекс промислової продукції х 74,8 93,5 101,2
Індекс сільськогосподарської продукції х х 106,4 93,7
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 285812 х х х
Індекс будівельної продукції х х 228,1 94,7
Капітальні інвестиції, млн.грн 9210,27 х 81,98 94,29
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2 216,61,10 х 66,910,11 99,64
Експорт товарів, млн.дол. США 663,51 х 103,311 100,74
Імпорт товарів, млн.дол. США 508,81 х 90,211 126,34
Сальдо (+,–) 154,71 х х х
Експорт послуг, млн.дол. США 24,41 х 90,411 99,04
Імпорт послуг, млн.дол. США 25,01 х 87,311 176,24
Сальдо (+,–) –0,61 х х х
Вантажообіг, млн.ткм 59,9 71,6 65,8 95,7
Пасажирообіг, млн.пас.км 45,4 91,8 58,9 97,7
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 2312,9 67,4 99,1 115,4
____________
1 Дані за 2020р.
2 Грудень 2020р. у % до листопада 2020р.
3 Грудень 2020р. у % до грудня 2019р.
4 2019р. у % до 2018р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2020р. у % до грудня 2019р.
7 Дані за січень–грудень 2020р.
8 Січень–грудень 2020р. у % до січня–грудня 2019р.
9 Січень–грудень 2019р. у % до січня–грудня 2018р.
10 Дані можуть бути уточнені.
11 2020р. у % до 2019р.