Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

126 138                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119 137                    

Промисловість

123 139                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129 132                    

переробна промисловість

115 135                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141 147                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145 147                    

Будівництво

114 144                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134 141                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123 130                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

46 90                    

Інформація та телекомунікації

139 149                    

Фінансова та страхова діяльність

132 141                    

Операції з нерухомим майном

118 141                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

128 141                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129 142                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138 144                    

Освіта

121 128                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142 148                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135 141                    

Надання інших видів послуг

129

134

                   
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.