Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 139 142 143 147 120 131 128 142 153 147 145

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136 142 149 153 155 134 170 157 156 162 153 145

Промисловість

144 143 144 144 149 128 152 141 145 159 153 149

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151 157 161 158 160 140 172 161 162 167 162 155

переробна промисловість

138 140 141 143 150 127 152 143 147 159 152 145

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 148 151 144 147 127 150 135 139 159 155 156

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154 146 154 154 154 131 155 141 144 158 157 155

Будівництво

140 144 148 150 156 134 166 149 151 160 152 150

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149 145 148 151 154 132 158 146 152 159 154 154

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 138 144 142 146 127 152 138 141 150 145 146

Тимчасове розміщування й організація харчування

128 139 140 134 142 121 148 136 139 146 142 144

Інформація та телекомунікації

153 149 145 148 151 127 156 139 146 158 152 153

Фінансова та страхова діяльність

153 148 150 147 157 129 155 142 149 160 155 156

Операції з нерухомим майном

143 143 143 151 149 128 153 139 146 156 153 145

Професійна, наукова та технічна діяльність

145 147 145 144 150 123 145 127 141 159 152 146

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 149 149 150 154 130 159 145 145 157 154 154

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153 147 147 146 154 121 144 125 137 155 152 152

Освіта

130 124 126 127 132 93 53 83 129 136 132 132

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 146 149 148 151 128 148 137 140 154 151 153

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152 142 142 143 148 116 108 120 133 148 144 146

Надання інших видів послуг

148

139

143

139

139

117

135

132

132

148

144

148
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.