Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 10725                      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9970                      
Промисловість 11602                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741                      

переробна промисловість

8620                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411                      
Будівництво 11556                      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9370                      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9248                      
Тимчасове розміщування й організація харчування 2174                      
Інформація та телекомунікації 10002                      
Фінансова та страхова діяльність 22771                      
Операції з нерухомим майном 8736                      
Професійна, наукова та технічна діяльність 8356                      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7455                      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13833                      
Освіта 10116                      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10492                      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7891                      
Надання інших видів послуг 8220                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.