Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь

  Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – усього, осіб З них мають науковий ступінь
доктора наук доктора філософії (кандидата наук)
осіб у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок осіб у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
20101

950

52 5,5 427 44,9
20111

925

59 6,4 431 46,6
20121

460

39 8,5 114 24,8
20131

434

38 8,8 115 26,5
20141

439

37 8,4 115 26,2
20151

368

36 9,8 129 35,1
20162

321

27 8,4 96 29,9
20172

380

38 10,0 122 32,1
20182

348

32 9,2 115 33,0
20192

373

34 9,1 123 33,0
20202

233

к к к к
____________________
1 Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).
2 Починаючи з 2016 року, дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.