Архів : 2019

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Хмельницькій області
у IV кварталі 2020 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1525048,4 352799,6 23,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 622783,5 39896,2 6,4

Наземний і трубопровідний транспорт

49 324387,7 19009,5 5,9

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 к к к

Поштова та кур'єрська діяльність

53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 23671,7 15173,9 64,1

Тимчасове розміщування

55 8739,6 2406,2 27,5

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56 14932,1 12767,7 85,5
Інформація та телекомунікації J 97610,0 50034,2 51,3

Видавнича діяльність

58 17232,7 3124,4 18,1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59 794,3 к к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60 6415,8 2741,4 42,7

Телекомунікації (електрозв'язок)

61 65740,6 43906,5 66,8

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62 4601,5 к к

Надання інформаційних послуг

63 2825,1 к к
Операції з нерухомим майном L 213670,6 10768,8 5,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 139458,0 21790,2 15,6

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69 13384,0 2861,5 21,4

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70 169,2

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71 99590,4 11546,2 11,6

Наукові дослідження та розробки

72 2659,7 к к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73 6600,8

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74 968,3 к к

Ветеринарна діяльність

75 16085,6 7050,6 43,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 269747,9 77026,4 28,6

Оренда, прокат і лізинг

77 93750,7

Діяльність із працевлаштування

78 2911,6 к к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79 1610,3 1523,7 94,6

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80 31725,6 610,8 1,9

Обслуговування будинків і територій

81 136863,4 74705,5 54,6

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82 2886,3 к к
Освіта P 71738,5 70927,2 98,9
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 72541,6 60791,9 83,8

Охорона здоров'я

86 70772,0 59168,7 83,6

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87 к к к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88 к к к
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 4542,5 3719,0 81,9

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90 968,4 682,9 70,5

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91 1597,0 1498,7 93,8

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93 1977,1 1537,4 77,8
Надання інших видів послуг S 9284,1 2671,8 28,8

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95 6784,3 409,7 6,0

Надання інших індивідуальних послуг

96 2499,8 2262,1 90,5
__________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.