Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Хмельницькій області
за IV квартал 2019 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів (у % до загального обсягу)
населенню підприємствам (установам) іншим категоріям споживачів населенню підприємствам (установам) іншим категоріям споживачів
Усього   1552052,6 355753,5 1109628,5 86670,6 22,9 71,5 5,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 789003,5 50694,6 703914,6 34394,3 6,4 89,2 4,4

Наземний і трубопровідний транспорт

49 к к к к к к к

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 431269,4 10362,5 404983,0 15923,9 2,4 93,9 3,7

Поштова та кур'єрська діяльність

53 к к к к к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 32437,4 21258,3 10984,7 194,4 65,5 33,9 0,6
Інформація та телекомунікації J 92671,8 45407,7 47157,2 106,9 49,0 50,9 0,1

Видавнича діяльність

58 12213,0 к 9865,7 к к 80,8 к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59 2333,3 1844,0 489,3 79,0 21,0

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60 4342,2 2435,1 к к 56,1 к к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61 62504,2 38774,9 к к 62,0 к к

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62 8371,6 к к к к

Надання інформаційних послуг

63 2907,5 к к к к
Операції з нерухомим майном L 168696,7 4934,8 119428,4 44333,5 2,9 70,8 26,3
Професійна, наукова та технічна діяльність M 129179,4 24156,4 103632,3 1390,7 18,7 80,2 1,1

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69 10807,9 3661,2 7040,3 106,4 33,9 65,1 1,0

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70 2751,8 2751,8 100,0

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71 89017,7 к 75880,4 к к 85,3 к

Наукові дослідження та розробки

72 4112,0 к 3824,8 к к 93,0 к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73 5921,8 к к к к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74 580,7 к к к к к к

Ветеринарна діяльність

75 15987,5 7226,2 7822,8 938,5 45,2 48,9 5,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 187475,7 78125,0 104230,5 5120,2 41,7 55,6 2,7
Освіта P 76927,5 73507,9 к к 95,6 к к
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 60803,7 47868,6 11957,3 977,8 78,7 19,7 1,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 7774,4 6749,0 к к 86,8 к к
Надання інших видів послуг S 7082,5 3051,2 к к 43,1 к к
____________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.