јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 65501,2 112,4 100,0 33405,9 85,5 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 1711,3 237,4 2,6 247,5 153,2 0,7

01 жив≥ тварини

88,7 506,2 0,1 207,5 137,5 0,6

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 40,0 1204,1 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

1622,6 276,6 2,5 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 37399,6 102,6 57,1 2925,6 213,3 8,9

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 128,2 168,7 0,4

07 овоч≥

192,0 221,5 0,3 587,4 163,9 1,8

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

681,8 134,5 1,0 1299,6 188,6 3,9

09 кава, чай

Ц Ц Ц 50,6 62,8 0,2

10 зернов≥ культури

33802,0 124,9 51,6 807,9 481,7 2,4

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

108,9 12,3 0,2 51,9 Ц 0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

2614,9 33,1 4,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 5472,8 161,8 8,4 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 3873,7 206,6 5,9 624,6 150,3 1,8

16 продукти з м'€са, риби

8,0 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц Ц Ц 3,8 Ц 0,0

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 224,1 126,8 0,7

19 готов≥ продукти ≥з зерна

75,7 46,5 0,1 77,4 7477,7 0,2

20 продукти переробки овоч≥в

0,2 4,6 0,0 183,0 Ц 0,5

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

903,8 586,9 1,4 98,2 142,9 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

45,8 169,3 0,1 7,2 7,5 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

2840,2 204,3 4,3 30,9 42,2 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 512,5 52,2 0,8 2779,8 258,8 8,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

466,2 47,5 0,7 290,7 99,0 0,9

26 руди, шлак ≥ зола

46,3 Ц 0,1 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 2489,1 319,0 7,5
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 150,1 334,3 0,3 2538,9 90,2 7,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,0 Ц 0,0 167,3 44,5 0,5

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц Ц Ц 119,9 408,7 0,4

31 добрива

Ц Ц Ц 1050,9 88,0 3,1

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 257,4 389,1 0,8

33 еф≥рн≥ ол≥њ

98,6 5153,8 0,2 11,4 9,4 0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

51,0 126,3 0,1 94,9 79,4 0,3

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 156,2 56,4 0,5

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц Ц Ц 78,5 108,6 0,2

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,5 Ц 0,0 602,4 107,5 1,8
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 1496,0 105,7 2,3 4758,6 87,7 14,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1483,5 105,3 2,3 3469,9 75,0 10,4

40 каучук, іума

12,5 196,4 0,0 1288,7 160,5 3,9
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 4,5 58,5 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 4,5 58,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 852,3 75,1 1,3 72,4 101,5 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

852,3 75,1 1,3 71,8 101,4 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,6 111,3 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 11,6 31,0 0,0 356,7 83,7 1,1

48 пап≥р та картон

5,8 24,0 0,0 338,9 80,5 1,0

49 друкована продукц≥€

5,8 43,8 0,0 17,8 343,6 0,1
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 2792,2 95,1 4,2 2385,2 102,3 7,1

50 шовк

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 64,7 180,7 0,2

52 бавовна

Ц Ц Ц 221,1 94,9 0,7

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 Ц 0,0 503,5 181,7 1,5

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

379,2 216,7 0,6 546,6 129,7 1,6

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 181,0 59,7 0,5

56 вата

2,1 Ц 0,0 89,6 614,1 0,3

57 килими

1657,5 102,1 2,5 130,3 44,6 0,4

58 спец≥альн≥ тканини

0,3 404,8 0,0 40,4 45,3 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

1,4 112,0 0,0 297,8 151,8 0,9

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 86,4 46,9 0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

45,3 64,7 0,1 75,0 44,7 0,2

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

682,3 65,5 1,0 2,5 66,9 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

13,4 57,5 0,0 146,2 129,5 0,4
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 57,6 80,7 0,1 9,0 253,4 0,0

64 взутт€

2,9 12,5 0,0 8,2 Ц 0,0

65 головн≥ убори

54,7 114,5 0,1 0,8 23,2 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1395,2 155,3 2,1 531,3 69,1 1,6

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

24,5 110,7 0,0 15,3 131,5 0,0

69 керам≥чн≥ вироби

1328,1 162,4 2,0 329,6 67,6 1,0

70 скло та вироби ≥з скла

42,6 73,4 0,1 186,4 69,2 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 3,3 47,5 0,0 7,6 110,7 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 1673,8 189,2 2,5 2488,4 138,2 7,4

72 чорн≥ метали

929,2 143,1 1,4 350,0 189,0 1,0

73 вироби з чорних метал≥в

192,7 193,0 0,3 1629,6 174,5 4,9

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

0,0 0,0 0,0 41,8 73,4 0,1

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

532,2 755,2 0,8 99,0 72,2 0,3

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

19,3 1204,2 0,0 144,9 104,2 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

0,4 44,9 0,0 223,1 64,1 0,7
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 4969,7 99,1 7,6 9161,9 54,9 27,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

808,5 105,8 1,2 6269,1 49,9 18,8

85 електричн≥ машини

4161,2 97,9 6,4 2892,8 70,1 8,7
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 103,5 147,1 0,2 3919,2 76,5 11,7

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

103,5 147,1 0,2 3916,4 76,4 11,7

89 судна

Ц Ц Ц 2,8 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 171,2 1260,4 0,3 188,3 138,0 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

171,2 1260,4 0,3 188,3 138,7 0,6
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 2849,7 122,2 4,3 301,5 70,0 0,8

94 мебл≥

2832,6 122,2 4,3 213,2 73,5 0,6

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 16,3 21,4 0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

17,1 150,7 0,0 72,0 111,8 0,2
“вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
–≥зне Ц Ц Ц 104,9 Ц 0,3