Архів : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 01 жовтня 2021 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 30977

у тому числі

 

фермерське господарство

1926

приватне підприємство

5560

державне підприємство

66

казенне підприємство

комунальне підприємство

554

дочірнє підприємство

397

іноземне підприємство

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

56

підприємство споживчої кооперації

89

акціонерні товариства

219

з них

 

публічне акціонерне товариство

19

приватне акціонерне товариство

94

товариство з обмеженою відповідальністю

8790

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

16

командитне товариство

5

кооперативи

1446

з них

 

виробничий

53

обслуговуючий

1013

споживчий

19

сільськогосподарський виробничий

68

сільськогосподарський обслуговуючий

41

органи державної влади, організації (установи, заклади)

3733

з них

 

державна організація (установа, заклад)

378

комунальна організація (установа, заклад)

2493

приватна організація (установа, заклад)

31

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

56

асоціація

55

корпорація

9

консорціум

3

концерн

3

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

40

товарна біржа

15

кредитна спілка

32

споживче товариство

242

недержавний пенсійний фонд

політична партія

593

громадська організація

2319

громадська спілка

31

релігійна організація

1452

профспілка, об'єднання профспілок

939

творча спілка (інша професійна організація)

13

благодійна організація

382

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

1008

орган самоорганізації населення

16
   

Довідково:

 
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1534

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1481

представництво

53