Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

126                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119                      

Промисловість

123                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129                      

переробна промисловість

115                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145                      

Будівництво

114                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

46                      

Інформація та телекомунікації

139                      

Фінансова та страхова діяльність

132                      

Операції з нерухомим майном

118                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

128                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138                      

Освіта

121                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135                      

Надання інших видів послуг

129

                     
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.