Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
2020р.

Темпи зростання (зниження), %

грудень 2020р. до

2020р. до  2019р. довідково:  2019р. до   2018р.

листопада
2020р.

грудня
2019р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

95961 100,92 118,63 113,21 117,81

реальна, %

х 99,92 114,13 109,71 109,51
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 14080,7 104,9 237,8 х 45,8
Індекс споживчих цін х 100,8 104,9 104,95 104,46
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 42764196,4 х х х х
Індекс промислової продукції х 83,7 104,8 97,5 85,5
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 95,27 97,0
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 6472064 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 158,3 109,0
Експорт товарів1, млн.дол. США 578,3 х х 98,5 99,9
Імпорт товарів1, млн.дол. США 452,1 х х 88,9 122,8
Сальдо1 (+,–) 126,2 х х х х
Вантажообіг, млн.ткм 1095,9 94,1 58,4 68,5 103,6
Пасажирообіг, млн.пас.км 590,2 100,6 61,9 60,8 96,2
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 28168,8 115,6 124,9 113,2 111,5
____________
1 Дані за січень–листопад.
2 Листопад 2020р. у % до жовтня 2020р.
3 Листопад 2020р. у % до листопада 2019р.
4 Станом на 1 грудня.
5 Грудень 2020р. у % до грудня 2019р.
6 Грудень 2019р. у % до грудня 2018р.
7 Дані попередні.