Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
листопаді 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

42764196,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

28903248,9

67,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

915637,5

2,1

Переробна промисловість

C

27987611,4

65,5

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 11049916,7 25,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 993906,4 2,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1425886,9 3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 469210,1 1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 8041340,5 18,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1916505,0 4,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2659266,3 6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13343107,5 31,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

517840,0 1,2
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.