Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

8846 9033 9528 8884 8850 10018 9970 9643 10085 10316 10414  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8799 8816 9547 12602 9167 9705 10225 10804 10614 10280 11245  

Промисловість

10751 11311 12593 9537 10247 11178 12031 11703 11830 12099 12098  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9481 10482 12721 10047 10975 12719 12577 12335 12420 12103 12131  

переробна промисловість

8220 8432 8151 6563 7196 8293 8742 8935 9048 9359 9313  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17454 19139 24085 17125 18135 18752 20767 19115 19328 19659 19676  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8554 8848 9042 8589 8565 9080 9671 9740 9912 9473 9220  

Будівництво

6906 7006 7485 7343 8238 8709 8992 9135 10008 10251 10145  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

8454 8365 8457 7722 7399 7852 8396 8826 8993 9241 9164  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9195 8845 8557 7977 7828 8336 8691 9153 9049 9158 9153  

Тимчасове розміщування й організація харчування

4504 4776 2954 866 801 1440 2414 3588 4431 3844 3784  

Інформація та телекомунікації

7957 7665 8269 8412 8512 8955 8846 8938 9173 8934 9733  

Фінансова та страхова діяльність

14699 16158 15413 13902 13245 14547 14560 14221 13468 14006 14596  

Операції з нерухомим майном

7594 7436 6896 5350 6718 7642 7869 7911 7781 8363 7637  

Професійна, наукова та технічна діяльність

7413 7679 8200 7275 7241 8430 9058 9059 8969 8225 9562  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7074 6971 7034 6162 6379 6906 7247 7273 7466 7454 7654  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12506 12648 13021 12851 12658 14276 15726 14548 13497 13211 14399  

Освіта

7814 7907 7987 7987 8401 10593 8689 7405 9438 8971 8486  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

6611 6586 7218 6667 6992 7979 7603 7686 7807 9945 10062  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6174 6263 6480 6080 6411 7255 7318 6614 6758 7067 7102  

Надання інших видів послуг

6142 6277 5308 4345 6733 6683 6391 7818 6792 7067 8073  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.