јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлютому 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 142536,8 130,1 100,0 73915,5 94,0 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 5391,2 290,5 3,9 483,6 146,4 0,6

01 жив≥ тварини

88,7 506,2 0,1 388,9 123,3 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

210,7 73,5 0,2 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 94,7 1224,0 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

5091,8 328,1 3,6 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 82176,3 130,7 57,7 6836,5 206,5 9,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 202,5 108,0 0,3

07 овоч≥

251,8 78,4 0,2 1209,5 128,4 1,6

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1014,9 105,3 0,7 2618,4 195,3 3,5

09 кава, чай

Ц Ц Ц 139,1 150,1 0,2

10 зернов≥ культури

78737,1 157,9 55,2 2500,9 355,0 3,4

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

359,8 16,4 0,3 136,9 Ц 0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

1800,2 18,8 1,3 29,2 67,2 0,0

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

12,5 188,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 11173,4 162,2 7,8 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 8142,2 182,2 5,7 2012,0 240,2 2,8

16 продукти з м'€са, риби

25,4 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц Ц Ц 43,3 Ц 0,1

18 какао та продукти з нього

35,9 13200,4 0,0 782,7 209,6 1,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

175,3 38,6 0,1 188,0 204,7 0,3

20 продукти переробки овоч≥в

39,3 291,7 0,0 641,2 Ц 0,9

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

1736,3 357,5 1,2 254,9 125,3 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

64,1 67,2 0,1 15,0 15,7 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

6065,9 184,8 4,3 86,9 118,5 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 789,2 36,7 0,5 2410,8 148,5 3,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

742,9 35,8 0,5 564,1 135,7 0,8

26 руди, шлак ≥ зола

46,3 123,7 0,0 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 1846,7 152,9 2,5
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 293,7 193,3 0,2 7301,9 109,4 9,8

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,1 Ц 0,0 1136,0 140,4 1,5

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,3 61,5 0,0 158,1 329,0 0,2

31 добрива

Ц Ц Ц 2982,9 118,4 4,0

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 720,4 137,6 1,0

33 еф≥рн≥ ол≥њ

157,6 858,8 0,1 75,9 30,8 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

127,5 106,6 0,1 666,7 205,6 0,9

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 322,2 44,8 0,4

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц Ц Ц 164,5 227,7 0,2

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

5,2 1356,5 0,0 1075,2 76,0 1,5
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 3429,5 114,5 2,4 11706,4 116,6 15,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3405,1 114,4 2,4 9394,7 118,9 12,7

40 каучук, іума

24,4 132,0 0,0 2311,7 108,1 3,1
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 23,5 118,0 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 23,5 118,0 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 2040,1 97,3 1,4 164,1 131,5 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

2031,4 96,9 1,4 162,7 138,8 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,7 9,4 0,0

46 вироби ≥з соломи

8,7 Ц 0,0 0,7 Ц 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 40,2 55,0 0,0 770,7 76,7 1,0

48 пап≥р та картон

34,4 57,6 0,0 748,4 75,2 1,0

49 друкована продукц≥€

5,8 43,1 0,0 22,3 216,5 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 5305,5 88,2 3,7 5432,3 110,6 7,5

50 шовк

Ц Ц Ц 1,4 Ц 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 75,9 201,1 0,1

52 бавовна

1,5 Ц 0,0 568,5 73,6 0,8

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 Ц 0,0 1037,7 304,5 1,4

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

527,7 99,1 0,4 1151,0 138,9 1,6

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 354,8 70,6 0,5

56 вата

7,6 148,9 0,0 143,3 315,3 0,2

57 килими

3282,6 101,2 2,3 559,6 70,8 0,8

58 спец≥альн≥ тканини

3,2 3815,1 0,0 102,3 68,1 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

2,5 85,2 0,0 557,0 130,6 0,8

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 128,0 32,3 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

70,7 45,1 0,0 468,5 165,6 0,6

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1368,1 68,9 1,0 19,3 179,0 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

30,9 38,3 0,0 265,0 81,3 0,4
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 248,9 185,9 0,2 338,5 2091,9 0,5

64 взутт€

121,0 511,4 0,1 328,8 3011,0 0,5

65 головн≥ убори

115,1 104,4 0,1 6,4 120,8 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,5 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

12,8 Ц 0,0 2,8 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 2548,1 140,9 1,8 905,4 69,2 1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

31,4 53,6 0,0 37,2 103,4 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

2423,1 148,2 1,7 362,9 51,0 0,5

70 скло та вироби ≥з скла

93,6 80,9 0,1 505,3 90,1 0,7
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 17,0 119,9 0,0 15,7 149,0 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 3145,8 152,9 2,2 4441,6 115,3 6,0

72 чорн≥ метали

1372,1 141,4 1,0 691,8 126,4 0,9

73 вироби з чорних метал≥в

415,4 81,4 0,3 2101,9 118,7 2,8

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

40,4 18,4 0,0 58,9 47,5 0,1

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

1287,5 426,2 0,9 425,3 212,2 0,6

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 44,4 Ц 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 182,7 57,9 0,3

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 3,2 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

26,3 52,2 0,0 393,5 124,5 0,5

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

4,1 76,7 0,0 539,9 93,6 0,7
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 10799,8 99,8 7,6 19764,6 64,4 26,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1508,4 81,6 1,1 13705,8 58,9 18,5

85 електричн≥ машини

9291,4 103,5 6,5 6058,8 81,6 8,2
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 204,0 71,7 0,2 10106,2 78,7 13,7

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

204,0 71,7 0,2 10103,4 84,4 13,7

89 судна

Ц Ц Ц 2,8 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 459,7 105,0 0,3 401,5 117,4 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

459,7 105,0 0,3 398,6 116,9 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 0,5 1519,2 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 2,4 318,6 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 6327,1 144,1 4,4 617,0 89,2 0,8

94 мебл≥

6295,8 144,1 4,4 384,0 75,3 0,5

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 133,6 142,6 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

31,3 155,0 0,0 99,4 113,6 0,1
“вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
–≥зне Ц Ц Ц 183,2 Ц 0,3