Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 1925
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 10

з них

   

туберкульоз

A15–A19 4

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 5
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 181

з них злоякісні

C00–C97 178
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 5

з них цукровий діабет

E10–E14 5
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 11

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 4
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 17
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 1140

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 597

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 31

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 239
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 71

з них грип і пневмонія

J10–J18 24
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 65

з них алкогольна хвороба печінки

K70 11
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 1
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 3
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 8
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 4
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 5
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 196
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 83

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 10

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 4

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 10

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 4

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 7

навмисне самоушкодження

X60–X84 8

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 9
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 124

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 122

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 2