Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області    
в січні–вересні 2021 року

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січнявересня 2020р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до січнявересня 2020р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 20980,3 113,5 100,0 17141,2 135,5 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 7764,8 102,6 37,0

Послуги для переробки товарів за кордоном

7764,8 102,6 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к 643,4 133,9 3,8
Транспортні послуги 8849,4 120,8 42,2 4567,6 99,4 26,7

з них

           

Послуги морського транспорту

к к к 728,7 98,8 16,0

Послуги залізничного транспорту

к к к

Послуги автомобільного транспорту

8612,4 120,8 97,3 1880,8 106,2 41,2
Послуги, пов’язані з подорожами 188,5 255,1 0,9 2565,9 108,7 15,0

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

37,4 к 19,8 2565,8 108,7 100,0

Послуги пов’язані з освітньою подорожжю

к к к
Послуги з будівництва 1082,9 149,8 5,2 к к к
Послуги зі страхування к к к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю к к к
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності к к к 5412,7 371,5 31,6
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 1349,9 158,9 6,4 1227,0 103,8 7,2

з них

           

Комп’ютерні послуги

1328,9 158,3 98,4 1164,2 109,5 94,9
Ділові послуги 1572,9 87,2 7,5 2136,5 113,3 12,5

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

1055,4 130,7 67,1 1415,1 120,0 66,2

Наукові та технічні послуги

493,0 59,2 31,3 182,0 92,4 8,5

Послуги операційного лізингу

к к к к к к
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.