Архів :  2003-2012

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013–2020 роки

(відсотків до попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Промисловість B+C+D 97,6 97,8 95,7 104,7 101,6 95,3 85,5 98,0

Добувна та переробна промисловість

B+C 94,5 105,7 88,8 102,5 106,2 95,1 91,8 90,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 87,3 98,1 115,4 128,1 93,8 88,1 97,8 164,7

Переробна промисловість

C 94,7 106,0 88,0 101,4 106,9 95,5 91,5 89,7

з неї

                 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 85,4 131,2 69,0 111,9 112,7 92,9 91,6 82,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 95,1 85,2 67,3 105,7 147,8 100,5 103,8 90,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

13-15 117,1 154,8 157,5 120,6 103,1 115,7 102,7 129,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 85,9 70,2 112,1 77,0 89,4 89,9 47,0 69,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 103,4 90,0 98,5 97,4 102,8 108,8 97,1 96,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 93,7 84,4 101,4 104,6 106,6 85,0 92,9 92,5

машинобудування

26–30 98,3 100,2 97,6 90,3 95,2 87,7 81,6 84,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 104,7 81,5 113,9 109,1 92,8 95,6 71,8 116,8
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.