Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–листопад 2020р.

Темпи зростання (зниження), %

листопад 2020р. до

січень–листопад 2020р. до січня–листопада 2019р. довідково: січень–листопад 2019р. до січня–листопада 2018р.

жовтня
2020р.

листопада
2019р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

95151 102,32 115,43 112,61 118,21

реальна, %

х 101,52 112,03 109,31 109,61
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 13417,1 115,9 139,5 х 57,6
Індекс споживчих цін х 101,1 104,0 104,15 104,56
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 38048681,6 х х х х
Індекс промислової продукції х 106,3 98,7 96,9 84,9
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 93,5 98,0
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 5101506 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 150,7 107,7
Експорт товарів1, млн.дол. США 496,0 х х 93,8 103,3
Імпорт товарів1, млн.дол. США 400,8 х х 87,4 121,7
Сальдо1 (+,–) 95,2 х х х х
Вантажообіг, млн.ткм 1012,2 98,9 64,2 69,7 102,7
Пасажирообіг, млн.пас.км 540,7 94,7 59,6 60,6 96,0
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 24769,9 104,3 126,3 111,7 111,5
____________
1 Дані за січень–жовтень.
2 Жовтень 2020р. у % до вересня 2020р.
3 Жовтень 2020р. у % до жовтня 2019р.
4 Станом на 1 листопада.
5 Листопад 2020р. у % до грудня 2019р.
6 Листопад 2019р. у % до грудня 2018р.