2022 2021 2020 2019 2018

Орієнтовний календар оприлюднення інформації на 2023 рік
Статистична інформація

Демографічна та соціальна статистика
/Населення та міграція / Зайнятість та безробіття / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта / Доходи та умови життя /
Економічна статистика
/ Національні рахунки / Діяльність підприємств / Послуги/ Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції / Сільське господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм / Реєстр статистичних одиниць / Зовнішньоекономічна діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації / Навколишнє природне середовище /
Багатогалузева статистична інформація
/ Комплексна статистика /

Дата останнього поновлення: 29.09.2023 Примітка.
По кожній статистичній інформації:
    – верхній рядок – дата оприлюднення;
    – нижній рядок – період, за який оновлюється інформація.
Відповідальні за підготовку матеріалів: управління поширення інформації та комунікацій
Перелік матеріалів Дата оприлюднення
період, за який оновлюється інформація
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Чисельність населення по районах (попередні дані) 20 21 21 20 22 21 20 22 20 20 21 20
(01-11.22) (01-12.22) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) 20 21 21 20 22 21 20 22 20 20 21 20
(01-11.22) (01-12.22) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Кількість живонароджених, померлих по районах 20 21 21 20 22 21 20 22 20 20 21 20
(01-11.22) (01-12.22)
(попередні дані)
(01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Кількість живонароджених, померлих по районах           15            
          (01-12.22)
(остаточні дані)
           
Кількість померлих за причинами смерті 20 21 21 20 22 21 20 22 20 20 21 20
(01-11.22) (01-12.22)
(попередні дані)
(01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Кількість померлих запричинами смерті           15            
          (01-12.22)
(остаточні дані)
           
Населення (1995–2022)         26 15 29 26          
        (2022) (2022) (2022) (2022)          
Кількість прибулих, вибулих по районах 20 21 21 20 22 21 20 22 20 20 21 20
(01-11.22) (01-12.22)
(попередні дані)
(01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Кількість прибулих, вибулих по районах           15            
          (01-12.22)
(остаточні дані)
           
Міграційний рух населення за типом місцевості(2002-2022)           15            
          (2022)            
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах           15            
          (2022)            
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками           15            
          (2022)            
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості           15            
          (2022)            
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)           15            
          (2022)            
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства           15            
          (2022)            
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)           15            
          (2022)            
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження           15            
          (2022)            
Методологічні пояснення за потреби
Ринок праці                        
Зайнятість та безробіття січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Робоча сила     30     30     29     29
    (01-12.22)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Робоча сила за статтю та типом місцевості             03          
            (2022)          
Методологічні пояснення за потреби
Оплата праці та соціально-трудові відносини січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 04 01 02 03 03 01 03 01 01 02 01 01
(11.22) (12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 04 01 02 03 03 01 03 01 01 02 01 01
(11.22) (12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04 01 02 03 03 01 03 01 01 02 01 01
(11.22) (12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04 01 02 03 03 01 03 01 01 02 01 01
(11.22) (12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 04 01 02 03 03 01 03 01 01 02 01 01
(11.22) (12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованоїїм заробітної плати та видами економічної діяльності 05     05     05     05    
(09.22)     (12.22)     (03.23)     (06.23)    
Кількість штатних працівників по районах     03     02     04     04
    (10-12.2022)     (01-03.2023)     (04-06.2023)     (07-12.2023)
Відпрацьований час штатних працівників по районах     03     02     04     04
    (10-12.2022)     (01-03.2023)     (04-06.2023)     (07-12.2023)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах     03     02     04     04
    (10-12.2022)     (01-03.2023)     (04-06.2023)     (07-12.2023)
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2022)     06                  
    (2022)                  
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані) (2010–2022)     06                  
    (2022)                  
Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число   01 03 31   04 01 04 03 31   03 01 01
  (12.22) (01.23) (02.23)   (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23)   (08.23) (09.23) (10.23)
Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 січня   10                    
  (2022)                    
Методологічні пояснення за потреби
Освіта січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Заклади дошкільної освіти (1995–2022)           06            
          (2022)            
Заклади вищої освіти (2020–2022)         10              
        (2022)              
Заклади фахової передвищої освіти (2020–2022)         10              
        (2022)              
Кількість аспірантів (1995–2022)         10              
        (2022)              
Заклади загальної середньої освіти (1995–2022)       27                
      (2022)                
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2022)       27                
      (2022)                
Методологічні пояснення за потреби
Доходи та умови життя січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Характеристика домогосподарств (2010–2022)             05          
            (2022)          
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2022)             05          
            (2022)          
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2022)             05          
            (2022)          
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2022)             05          
            (2022)          
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2022)                     15  
                    (2022)  
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2022)                     15  
                    (2022)  
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування     24                  
    (2022)                  
Методологічні пояснення за потреби
Економічна статистика
Національні рахунки січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Валовий регіональний продукт (2004–2021)     31                  
    (2021)                  
Доходи та витрати населення по регіонах України (2002–2022) 20       01              
(2021)       (2022)              
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004–2022)             10          
            (2022)          
Методологічні пояснення за потреби
Економічна діяльність                        
Діяльність підприємств січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   11    
                  (2022)    
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   11    
                  (2022)    
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   11    
                  (2022)    
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   11    
                  (2022)    
Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах                   11    
                  (2022)    
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по районах                   11    
                  (2022)    
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по районах                   11    
                  (2022)    
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах                   11    
                  (2022)    
Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва (2016–2022)                   11    
                  (2022)    
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       11    
          (2022)
(попередні дані)
      (2022)
(остаточні дані)
   
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       11    
          (2022)
(попередні дані)
      (2022)
(остаточні дані)
   
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       11    
          (2022)
(попередні дані)
      (2022)
(остаточні дані)
   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       11    
          (2022)
(попередні дані)
      (2022)
(остаточні дані)
   
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       11    
          (2022)
(попередні дані)
      (2022)
(остаточні дані)
   
Показники діяльності підприємств по районах           26       11    
          (2022)
(попередні дані)
      (2022)
(остаточні дані)
   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності           22       10    
          (2022) (попередні дані)       (2022) (остаточні дані)    
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах           22       10    
          (2022) (попередні дані)       (2022) (остаточні дані)    
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           22       10    
          (2022) (попередні дані)       (2022) (остаточні дані)    
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності                   10    
                  (2022)    
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності                   10    
                  (2022)    
Методологічні пояснення за потреби
Послуги січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності     13     09     08     08
    (IV кв.2022)     (I кв.2023)     (IІ кв.2023)     (ІІІ кв.2023)
Методологічні пояснення за потреби
Внутрішня торгівля січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Роздрібна торгівля 24 23 24 25 24 23 25 23 25 24 23 26
(01-12.22) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23) (01-11.23)
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами     29     16     18     18
    (01-12.22)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів     29     16     18     18
    (01-12.22)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі     28     15     15     15
    (01-12.22)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2022)       04                
      (2022)                
Методологічні пояснення за потреби
Капітальні інвестиції січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Капітальні інвестиції за видами активів     02     02     01     01
    (01-12.22) (попередні дані)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності     02     02     01     01
    (01-12.22) (попередні дані)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)     02     02     01     01
    (01-12.22)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування     02     02     01     01
    (01-12.22)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2022)           15            
          (2022) (остаточні дані)            
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2022)           15            
          (2022) (остаточні дані)            
Методологічні пояснення за потреби
Сільське, лісове та рибне господарство січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2022)           02            
          (2022) (остаточні дані)            
Рослинництво (1995–2022)       28                
      (2022)                
Виробництво сільськогосподарських культур       28     20 21 20 20 22 21
      (2022)     (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств       28     20 21 20 20 22 21
      (2022)     (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах       28     20 21 20 20 22 21
      (2022)     (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Виробництво пшениці у підприємствах по районах       28     20 21 20 20 22 21
      (2022)     (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Виробництво ячменю у підприємствах по районах       28     20 21 20 20 22 21
      (2022)     (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах       28           20 22 21
      (2022)           (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах       28           20 22 21
      (2022)           (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах       28         20 20 22 21
      (2022)         (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств             25          
            (2023)          
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах             25          
            (2023)          
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств   17                    
  (на 01.01.23)                    
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах   17                    
  (на 01.01.23)                    
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур         25              
        (2022)              
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур         25              
        (2022)              
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур         25              
        (2022)              
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням,зберіганням та переробленням   24 27 27 26 26 26 28 26 27 24 27
  (на 01.02.23) (на 01.03.23) (на 01.04.23) (на 01.05.23) (на 01.06.23) (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням,зберіганням та переробленням   24                    
  (на 01.01.23)                    
Тваринництво (1995–2022)         26              
        (2022)              
Кількість сільськогосподарських тварин 23 21 21 21 22 22 20 21 21 20 21 21
(на 01.01.23) (на 01.02.23) (на 01.03.23) (на 01.04.23) (на 01.05.23) (на 01.06.23) (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Кількість сільськогосподарських тварин         26              
        (на 01.01.23)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 23 21 21 21 22 22 20 21 21 20 21 21
(на 01.01.23) (на 01.02.23) (на 01.03.23) (на 01.04.23) (на 01.05.23) (на 01.06.23) (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств         26              
        (на 01.01.23)
(остаточні дані)
             
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах 23 21 21 21 22 22 20 21 21 20 21 21
(на 01.01.23) (на 01.02.23) (на 01.03.23) (на 01.04.23) (на 01.05.23) (на 01.06.23) (на 01.07.23) (на 01.08.23) (на 01.09.23) (на 01.10.23) (на 01.11.23) (на 01.12.23)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах         26              
        (на 01.01.23)
(остаточні дані)
             
Виробництво основних видів продукції тваринництва 23 21 21 21 22 22 20 21 21 20 21 21
(01-12.22) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23) (01-11.23)
Виробництво основних видів продукції тваринництва         26              
        (2022)
(остаточні дані)
             
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 23 21 21 21 22 22 20 21 21 20 21 21
(01-12.22) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23) (01-11.23)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств         26              
        (2022)
(остаточні дані)
             
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах 23 21 21 21 22 22 20 21 21 20 21 21
(01-12.22) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23) (01-11.23)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах         26              
        (2022)
(остаточні дані)
             
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства   01   25     24     24    
  (2022)   (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)    
Надходження молока на переробні підприємства   01   25     24     24    
  (2022)   (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)    
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами   24 02 27 27 26 26 26 28 26 27 24 27
  (01.23) (2022) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23) (01-11.23)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2022)     02                  
    (2022)                  
Добування водних біоресурсів (2018–2022)     20                  
    (2018–2022)                  
Методологічні пояснення за потреби
Відтворення лісів (2010–2022)       18                
      (2022)                
Загибель лісових насаджень за причинами       18                
      (2022)                
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2022)       18                
      (2022)                
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції       18                
      (2022)                
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2022)       11                
      (2022)                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами       11                
      (2022)                
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами       11                
      (2022)                
Методологічні пояснення за потреби
Енергетика січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Використання палива           26            
          (2022)            
Запаси палива 26 27 27 26 26 27 26 29 27 26 27 27
(12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23) (11.23)
Використання палива 26 27 27 26 26 27 26 29 27 26 27 27
(12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23) (11.23)
Постачання та використання енергії           23            
          (2022)            
Методологічні пояснення за потреби
Промисловість січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2022)           26       11    
          (2022) (попередні дані)       (2022) (остаточні дані)    
Індекси промислової продукції за видами діяльності 03 01 03 31   03 01 03 01 04 02 02 01
(01-11.22) (2022) (попередні дані) (01.23) (01-02.23)   (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) 03 01 03 31   03 01 03 01 04 02 02 01
(01-11.22) (2022) (попередні дані) (01.23) (01-02.23)   (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року)     02                  
    (01-12.22) (остаточні дані)                  
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2022)     02                  
    (2022) (остаточні дані)                  
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 10 07 10 06 12 08 07 07 11 06 08 07
(01-11.22) (01-12.22) (попередні дані) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності     16                  
    (01-12.22) (остаточні дані)                  
Виробництво промислової продукції за видами 04 02 06 03 04 02 04 02 05 03 03 04
(01-11.22) (2022) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Виробництво промислової продукції за видами (2011–2022)               04        
              (2022)        
Методологічні пояснення за потреби
Будівництво січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2022)     16                  
    (2022)                  
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2022)     16                  
    (2022)                  
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018–2022)     16                  
    (2022)                  
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах   28     29     31     28  
  (2022)     (01-03.23)     (01-06.23)     (01-09.23)  
Індекси будівельної продукції за видами 04 02 07 04 05 02 05 04 04 05 02 05
(01-11.22) (01-12.22)
(попередні дані)
(01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Індекси будівельної продукції за видами     06                  
    (01-12.22)
(остаточні дані)
                 
Індекси будівельної продукції за видами (2011–2022)     06                  
    (2022)
(остаточні дані)
                 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 04 02 07 04 05 02 05 04 04 05 02 05
(01-11.22) (01-12.22)
(попередні дані)
(01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами     13                  
    (01-12.22)
(остаточні дані)
                 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2022)     13                  
    (2022)
(остаточні дані)
                 
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 04 02 07 04 05 02 05 04 04 05 02 05
(01-11.22) (01-12.22)
(попередні дані)
(01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва     13                  
    (01-12.22)
(остаточні дані)
                 
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2010–2022)     13                  
    (2022)
(остаточні дані)
                 
Методологічні пояснення за потреби
Транспорт січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Вантажні перевезення 30   02 29 28 30 29 28 30 28 30 29 28
(01-12.22) (попередні дані)   (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23) (01-11.23)
Пасажирські перевезення 30   02 29 28 30 29 28 30 28 30 29 28
(01-12.22) (попередні дані)   (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23) (01-11.23)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2022)         22              
        (2022)              
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2022)         22              
        (2022)              
Методологічні пояснення за потреби
Туризм січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018–2022)           30            
          (2022)            
Методологічні пояснення за потреби
Реєстр статистичних одиниць січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіальними громадами       14     14     13    
      (01.04.2023)     (01.07.2023)     (01.10.2023)    
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад       14     14     13    
      (01.04.2023)     (01.07.2023)     (01.10.2023)    
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання 16     14     14     13    
(01.01.2023)     (01.04.2023)     (01.07.2023)     (01.10.2023)    
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності 16     14     14     13    
(01.01.2023)     (01.04.2023)     (01.07.2023)     (01.10.2023)    
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності 16     14     14     13    
(01.01.2023)     (01.04.2023)     (01.07.2023)     (01.10.2023)    
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 16                      
(01.01.2023)                      
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 16                      
(01.01.2023)                      
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 16                      
(01.01.2023)                      
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 16                      
(01.01.2023)                      
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 16                      
(01.01.2023)                      
Методологічні пояснення за потреби
Зовнішньоекономічна діяльність січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 20 21 23 21 22 20 21 22 20 23 21 21
(01-11.22) (2022) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 20 21 23 21 22 20 21 22 20 23 21 21
(01-11.22) (2022) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами           01            
          (2022) (остаточні дані)            
Товарна структура зовнішньої торгівлі           01            
          (2022) (остаточні дані)            
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2022)           01            
          (2022) (остаточні дані)            
Методологічні пояснення за потреби
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   21     22     22     21  
  (2022)     (І кв.2023)     (І півр.2023)     (9 міс.2023)  
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами   21     22     22     21  
  (2022)     (І кв.2023)     (І півр.2023)     (9 міс.2023)  
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2022)           01            
          (2022)
(остаточні дані)
           
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу           01            
          (2022)
(остаточні дані)
           
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами           01            
          (2022)
(остаточні дані)
           
Методологічні пояснення за потреби
Ціни січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 13 14 15 13 15 14 13 14 13 12 14 13
(12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23) (11.23)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 13 14 15 13 15 14 13 14 13 12 14 13
(12.22) (01.23) (02.23) (03.23) (04.23) (05.23) (06.23) (07.23) (08.23) (09.23) (10.23) (11.23)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року) (2007–2022) 13                      
(2022)                      
Методологічні пояснення за потреби
Наука, технології та інновації січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу (2010–2022)         30              
        (2022)              
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010–2022)         30              
        (2022)              
Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010–2022)         30              
        (2022)              
Методологічні пояснення за потреби
Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат (2007–2022)               03        
              (2022)        
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування (2007–2022)               03        
              (2022)        
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промис-ловими підприємствами (2007–2022)               03        
              (2022)        
Методологічні пояснення за потреби
Навколишнє природне середовище січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990–2022)         30              
        (2022)              
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення         30              
        (2022)              
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад         30              
        (2022)              
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)         30              
        (2022)              
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення         30              
        (2022)              
Утворення та поводження з відходами (1995–2022)             28          
            (2022)          
Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом         29   28          
        (2022) (попередні дані)   (2022) (остаточні дані)          
Утворення та поводження з відходамиІ–ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом         29   28          
        (2022) (попередні дані)   (2022) (остаточні дані)          
Утворення та поводження з відходами по районах та територіях територіальних громад             28          
            (2022) (остаточні дані)          
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів             28          
            (2022) (остаточні дані)          
Утворення відходів за джерелами             28          
            (2022) (остаточні дані)          
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2022)           01            
          (2022)            
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2022)           01            
          (2022)            
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності           01            
          (2022)            
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад           01            
          (2022)            
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності           01            
          (2022)            
Методологічні пояснення за потреби
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Основні показники соціально-економічного розвитку 09 07 10 07 10 08 07 07 08 06 07 07
(01-11.22) (01-12.22) (01.23) (01-02.23) (01-03.23) (01-04.23) (01-05.23) (01-06.23) (01-07.23) (01-08.23) (01-09.23) (01-10.23)