Архів : 2020 2021

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2022 році1

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т
сірки діоксид діоксид азоту оксид вуглецю неметанові леткі органічні сполуки поліароматичні вуглеводні тверді частинки Тч2,5 тверді частинки Тч10 аміак
Усього 2464,5 3453,4 4843,0 1070,1 0,0 618,7 999,4 440,4
Енергетика 127,8 504,8 635,4 131,7 0,0 330,8 68,9 2,3
Виробництво 2274,2 2878,5 3885,8 908,2 0,0 109,9 711,0 26,3
Сільське господарство 2,6 16,7 40,7 21,3 127,3 168,9 379,8
Відходи 0,2 3,8 96,0 0,1 1,1 0,1 32,0
Інші стаціонарні джерела викидів 59,7 49,6 185,1 8,8 49,6 50,5 0,0
______________
1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. Дані можуть бути уточнені.