Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році1

  Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, од Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, т 2022 у % до 2021
Всього забруднюючих речовин і парникових газів 275 16532,5 78,2

у тому числі

     

метали та їх сполуки

124 20,6 62,4

з них

     

свинець

20 0,1 79,7

мідь

21 0,2 65,3

нікель

20 0,2 66,9

хром

26 0,8 87,8

цинк

20 0,3 74,9

арсен

18 0,2 81,8

метан

162 2134,7 117,0

неметанові леткі органічні сполуки

172 1070,1 75,1

оксид вуглецю

252 4843,0 72,3

діоксид та інші сполуки сірки

127 2519,8 88,8

з них

     

діоксид сірки

113 2464,5 88,1

сполуки азоту

258 3972,8 68,2

з них

     

діоксид азоту

249 3453,4 66,2

оксид азоту

105 74,5 88,0

аміак

39 440,4 85,3

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

211 1948,2 78,5

стійкі органічні забруднювачі

4 0,4 75,0

з них

     

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

2 0,0 42,5

інші

66 22,9 90,2
Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т 201 1,7 68,1
____________
1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. Дані можуть бути уточнені.