Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2010 році

  Обсяги викидів
усього  у тому числі у % до попереднього року
стаціонарними джерелами пересувними джерелами1
Викиди шкідливих речовин - усього, т 83826,3 19144,3 64682,0 102,9
  у тому числі        
  метали та їх сполуки 7,4 7,4 - 72,5
  метан 2934,7 2727,4 207,3 109,5
  неметанові леткі органічні сполуки 8107,4 846,0 7261,4 100,9
  оксид вуглецю 50990,0 3275,8 47714,2 101,0
  діоксид та інші сполуки сірки 1474,5 680,5 794,0 102,9
  сполуки азоту 12479,7 4658,4 7821,3 109,1
    з них оксид азоту 122,0 68,2 53,8 116,6
  речовини у вигляді твердих суспендованих частинок 7822,2 6943,1 879,1 106,3
  інші 10,4 5,7 4,7 71,2
Крім того, діоксид вуглецю, тис.т 3007,9 2143,8 864,1 108,2

___________

1Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту та виробничої техніки.