Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря в 2014 році

  Обсяги викидів
усього  у тому числі у % до 2013 р.
стаціонарними джерелами пересувними джерелами1
Викиди забрюднюючих речовин - усього, т 79198,7 17066,3 62132,4 98,1

у тому числі

       

метали та їх сполуки

11,3 11,3 - 95,8

метан

2950,1 2754,0 196,1 77,0

неметанові леткі органічні сполуки

7419,5 838,4 6581,1 96,4

оксид вуглецю

50630,9 6170,0 44460,9 99,8

діоксид та інші сполуки сірки

2014,5 1049,1 965,4 107,3

з них

       

діоксид сірки

2006,7 1041,3 965,4 107,6

сполуки азоту

13154,1 4383,8 8770,3 97,4

з них

       

оксид азоту

124,7 69,7 55,0 113,6

діоксид азоту

12808,1 4093,2 8714,9 97,3

аміак

219,5 219,1 0,4 95,4

стійкі органічні забрюднювачі

6,4 0,4 6,0 116,2

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

3001,3 1848,7 1152,6 97,8

інші

10,6 10,6 - 90,8
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т 3,1 2,2 0,9 103,0
___________
1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.