Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2019 році

  Обсяги викидів1 У % до 2018р.
Усього, т 20331,1 92,1

у тому числі

   

метали та їх сполуки

33,4 239,2

з них

   

свинець

0,2 107,3

мідь

0,3 98,3

нікель

0,3 106,4

хром

0,7 110,5

цинк

0,4 101,2

арсен

0,3 96,0

метан

1844,3 128,1

неметанові леткі органічні сполуки

1313,5 89,1

оксид вуглецю

6038,5 85,7

діоксид та інші сполуки сірки

2267,1 66,3

з них

   

діоксид сірки

2210,2 65,8

сполуки азоту

6160,1 105,3

з них

   

діоксид азоту

5394,8 99,8

оксид азоту

85,7 70,6

аміак

663,2 226,5

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

2653,0 93,9

стійкі органічні забруднювачі

0,5 110,6

з них

   

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

0,0

інші

20,7 172,5
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т 2,2 101,5
____________
1 Від  стаціонарних джерел забруднення.