Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в 2016 році

  Обсяги викидів стаціонарними джерелами   У % до 2015р.
Усього, т 21735,3 119,1

у тому числі

   

метали та їх сполуки

18,6 135,6

з них

   

свинець

0,1 113,3

мідь

0,2 96,0

нікель

0,2 107,9

хром

0,5 105,3

цинк

0,4 93,8

арсен

0,2 103,8

метан

2213,6 109,7

неметанові леткі органічні сполуки

1227,5 128,9

оксид вуглецю

5640,7 106,0

діоксид та інші сполуки сірки

4143,5 181,3

з них

   

діоксид сірки

4128,4 183,2

сполуки азоту

5509,2 106,8

з них

   

оксиди азоту1

5115,3 107,3

оксид азоту

71,7 100,9

аміак

320,4 100,1

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

2970,2 119,5

стійкі органічні забрюднювачі

0,5 105,4

з них

   

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

інші

11,5 81,0
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т 2,4 109,1
____________
1 У перерахунку на NO2.