Архів : 2017 2018 2019 2020 2021

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2022 року1

(тис.грн)
 

Код за КВЕД-2010

Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р. на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р. на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р.
Усього   75129392,0 81450122,1 120513940,0 140147231,1 20560,1 50480,1
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

26235273,2 27556184,5 53426993,8 66647161,1 2099,9 5688,0
Промисловість

B+C+D+E

23945616,5 27649012,4 27050564,2 32674206,0 948,6 3838,1
Будівництво

F

2580821,1 2439412,7 9175609,4 8124645,2 12611,0 36944,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1632030,1 1756138,1 20535737,1 21114566,2 3337,2 842,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1983763,8 2055252,0 2527567,8 2963754,3 638,4 1479,0
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

161612,4 167940,5 100693,1 97288,9 2,5
Інформація та телекомунікації

J

144824,2 149457,3 133909,3 140822,1
Фінансова та страхова діяльність

K

86379,2 88994,8 144694,7 181823,9
Операції з нерухомим майном

L

12399235,4 13153222,1 4402066,3 5019107,1
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

450966,8 557451,4 859726,2 722470,0 149,5 149,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2293623,9 2277061,0 889806,6 879397,5 773,0 1537,7
Освіта

P

6767,0 8556,9 8528,9 8323,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

3103787,4 3487568,3 1222367,7 1534789,4 1,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

65091,2 63459,5 17008,7 18885,0
Надання інших видів послуг

S

39599,8 40410,6 18666,2 19990,8
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив
власний капітал довгострокові зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р. на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р.
Усього   73900317,9 81356713,2 28732706,3 33802120,9
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

46104836,4 54518203,7 5798807,2 6198645,2
Промисловість

B+C+D+E

8865132,5 7713347,7 12223523,7 15602654,8
Будівництво

F

1080873,6 1172680,0 985840,7 992729,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3792430,1 4467846,3 4871443,2 4944617,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1237850,5 1154128,2 241433,2 303893,2
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

196400,6 195421,3 1449,9 2560,0
Інформація та телекомунікації

J

152437,4 155845,7 2472,0 3058,7
Фінансова та страхова діяльність

K

137894,7 116586,4 47670,8 82793,3
Операції з нерухомим майном

L

7396537,6 6607552,5 3789196,8 4748910,3
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

204088,7 165339,3 300603,8 312186,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1233211,7 1179704,6 145005,4 127435,0
Освіта

P

11857,7 12910,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

3370976,1 3776171,9 322141,8 479665,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

71030,6 70352,5 147,9 147,9
Надання інших видів послуг

S

44759,7 50622,5 2969,9 2824,0
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання і забезпечення зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р. на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р. на 1 січня 2022р. на 31 грудня 2022р.
Усього   93030467,0 106486068,2 400,9 2931,0 195663892,1 221647833,3
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

27760322,4 33491253,7 400,9 931,0 79664366,9 94209033,6
Промисловість

B+C+D+E

29908473,1 37009054,0 2000,0 50997129,3 60327056,5
Будівництво

F

9702327,2 8435593,5 11769041,5 10601002,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13507231,1 13459082,2 22171104,4 22871546,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3032686,3 3562463,9 4511970,0 5020485,3
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

64457,5 67248,1 262308,0 265229,4
Інформація та телекомунікації

J

123824,1 131375,0 278733,5 290279,4
Фінансова та страхова діяльність

K

45508,4 71439,0 231073,9 270818,7
Операції з нерухомим майном

L

5615567,3 6815866,4 16801301,7 18172329,2
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

806150,0 802545,2 1310842,5 1280070,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1805986,4 1850856,6 3184203,5 3157996,2
Освіта

P

3438,2 3969,9 15295,9 16880,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

633037,2 766521,7 4326155,1 5022358,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10921,4 11844,1 82099,9 82344,5
Надання інших видів послуг

S

10536,4 6954,9 58266,0 60401,4
________________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.