Архів : 2017 2018 2019 2020

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2021 року1

(тис.грн)
 

Код за КВЕД-2010

Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р. на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р. на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р.
Усього   66148165,3 74581417,3 90140238,0 123159096,2 39634,2 20807,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

21614586,6 25762867,9 34366062,6 53121449,7 6954,9 2077,4
Промисловість

B+C+D+E

22812506,1 23873904,9 22498941,6 28998179,4 1201,5 964,6
Будівництво

F

2112184,3 2712344,0 5907994,7 9330475,5 27021,7 12611,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1715958,0 1769175,1 18677756,9 22062668,9 3153,8 3337,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1629367,1 1932842,3 2187943,9 2328319,9 742,8 638,1
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

132514,7 128711,6 75730,2 78998,4
Інформація та телекомунікації

J

95811,9 124438,6 91491,6 106899,8
Фінансова та страхова діяльність

K

63146,7 69365,7 127275,5 118146,7 100,0
Операції з нерухомим майном

L

10952877,8 12427038,5 4100172,3 4440019,3 1031,0
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

570148,1 456125,6 571215,6 815191,7 148,2 148,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1871803,9 2161614,0 377191,2 512140,5
Освіта

P

5955,4 6799,9 8348,9 10024,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2476468,1 3055957,5 1128689,8 1214872,3 311,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

62133,1 64426,5 3096,2 3318,3
Надання інших видів послуг

S

32703,5 35805,2 18327,0 18391,4
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив
власний капітал довгострокові зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р. на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р.
Усього   50113528,6 75352023,2 27507421,1 27226585,4
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

28826653,1 45782878,3 4662296,9 5714961,9
Промисловість

B+C+D+E

5476602,6 10065860,8 13986739,1 12399703,7
Будівництво

F

1259588,5 1209506,8 924430,7 996718,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3284622,7 3850942,4 4701152,0 4953804,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1021599,6 1235064,8 186424,8 239218,5
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

172989,6 171192,0 2586,7 1248,2
Інформація та телекомунікації

J

120461,1 132778,5 881,7 1239,3
Фінансова та страхова діяльність

K

97872,9 99859,4 25429,4 45119,8
Операції з нерухомим майном

L

4997455,9 7397973,6 2408548,4 2188341,7
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

68439,3 206221,9 216684,4 299625,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1725809,5 1756519,8 22381,6 62771,6
Освіта

P

10177,5 13784,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2954460,6 3328894,7 366216,1 320720,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

58376,4 59169,2 147,9
Надання інших видів послуг

S

38419,3 41376,2 3649,3 2964,8
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання і забезпечення зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р. на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р. на 1 січня 2021р. на 31 грудня 2021р.
Усього   78706421,6 95175638,9 666,2 7073,6 156328037,5 197761321,1
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

22497987,9 27382701,7 666,2 5853,1 55987604,1 78886395,0
Промисловість

B+C+D+E

25849307,5 30407484,4 45312649,2 52873048,9
Будівництво

F

5863181,5 9847985,2 1220,5 8047200,7 12055430,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12411094,0 15030434,2 20396868,7 23835181,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2610029,4 2787517,0 3818053,8 4261800,3
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

32668,6 35269,8 208244,9 207710,0
Інформація та телекомунікації

J

65960,7 97320,6 187303,5 231338,4
Фінансова та страхова діяльність

K

67219,9 42533,2 190522,2 187512,4
Операції з нерухомим майном

L

7647045,8 7281773,5 15053050,1 16868088,8
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

856388,2 765618,5 1141511,9 1271465,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

500804,0 854463,1 2248995,1 2673754,5
Освіта

P

4126,8 3039,5 14304,3 16824,3
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

284792,5 621214,9 3605469,2 4270829,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6852,9 8427,7 65229,3 67744,8
Надання інших видів послуг

S

8961,9 9855,6 51030,5 54196,6
________________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.