Архів : 2017 2018

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2019 року1

(тис.грн)
 

Код за КВЕД-2010

Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р. на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р. на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р.
Усього   48687239,9 58277408,4 78788068,4 84546577,4 34562,7 23332,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

14238411,0 18588890,5 29090529,1 32726060,5 7754,2 4972,5
Промисловість

B+C+D+E

19255928,2 20882575,0 18861742,2 19975014,5 1087,2 3989,7
Будівництво

F

1475663,3 2084839,2 3880724,3 4742076,6 13389,0 8888,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1400112,1 1605158,6 17689486,1 18892113,6 709,8 2577,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1633792,7 1899339,2 2173795,4 2331350,0 138,9 512,9
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

109457,7 122412,2 62849,1 85645,7 36,4 36,4
Інформація та телекомунікації

J

55732,3 95538,6 79140,2 90735,1
Фінансова та страхова діяльність

K

86100,9 91684,0 107663,9 170319,4 104,0 104,0
Операції з нерухомим майном

L

7774967,7 9476209,5 5035738,5 3787138,5 583,2 1328,9
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

226873,6 629083,6 490389,8 556682,9 148,2 148,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1996076,7 1288566,5 1172574,9 880294,4 10611,8 773,0
Освіта

P

6794,9 6904,7 6969,9 9155,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

340894,8 1422502,7 118018,1 278038,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

47983,9 47518,3 3604,7 3448,2
Надання інших видів послуг

S

38450,1 36185,8 14842,2 18504,7
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив
власний капітал довгострокові зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р. на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р.
Усього   13139215,4 23164460,7 46264676,0 44885046,8
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

–813294,2 3622484,1 23724132,4 25803286,7
Промисловість

B+C+D+E

2459631,8 5806901,4 13892979,2 11339983,2
Будівництво

F

780305,2 1138789,2 595661,4 801548,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2113940,0 2846016,7 4854401,5 4750008,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1316577,3 1653133,6 172499,6 209863,9
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

129062,4 163272,1 8695,8 5927,2
Інформація та телекомунікації

J

71438,9 116952,7 649,4 691,6
Фінансова та страхова діяльність

K

123994,7 124021,7 29222,4 29585,1
Операції з нерухомим майном

L

5430630,3 5802175,1 2589444,6 1464513,9
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

–5924,9 –9411,6 191710,6 243594,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1028392,7 276036,0 196853,0 119824,3
Освіта

P

9837,8 12320,1 30,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

410684,4 1525586,5 7246,0 115307,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

48205,1 47428,6
Надання інших видів послуг

S

35733,9 38754,5 1150,1 912,5

 

Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання і забезпечення зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р. на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р. на 1 січня 2019р. на 31 грудня 2019р.
Усього   68104890,6 74796090,3 1089,0 1720,2 113896200,3 127533227,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

20425234,1 21893430,3 622,0 722,4 38606020,2 44129277,3
Промисловість

B+C+D+E

21766016,6 23714694,6 130,0 32152558,0 37793873,3
Будівництво

F

3993775,3 4895444,4 34,7 22,5 3684183,8 5311586,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12121966,5 12903825,1 18167632,2 21451511,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2318650,1 2368204,6 2866874,7 3545836,1
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

34585,0 38895,0 163810,4 174779,2
Інформація та телекомунікації

J

62784,2 68629,4 131209,2 151599,6
Фінансова та страхова діяльність

K

40651,7 108500,6 233949,0 252597,7
Операції з нерухомим майном

L

4791214,5 5997987,9 10824044,8 11311886,2
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

531330,9 951436,6 295,0 295,0 371365,0 480076,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1954010,4 1773766,3 7,3 7,3 6520226,8 2605604,5
Освіта

P

3897,0 3739,8 13931,5 13593,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

40982,5 58974,3 673,0 107493,3 183544,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3383,5 3537,9 8128,0 77517,4
Надання інших видів послуг

S

16408,3 15023,5 44773,4 49944,4
________________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.