Добування водних біоресурсів

  Обсяг добутих водних біоресурсів, т Середня ціна
добутих водних біоресурсів,
грн за 1 т
усього у тому числі
аква-
культура
у внутрішніх
водоймах
2018 668,0 118,9 549,1 29334,1
2019 607,3 99,2 508,1 29023,9
2020 551,7 к к 30761,4
2021 539,4 к к 35622,4
2022 1318,8 44,9 1273,8 40738,0