Архів : 2017 2018 2019 2020 2021

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2022 році1

  Код за КВЕД-2010 Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів Крім того, кількість викидів діоксиду вуглецю
т 2022 у % до 2021 т 2022 у % до 2021

Усі види економічної діяльності

  16532,5 78,2 1702280,7 68,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А 2467,7 135,8 141876,0 111,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В 309,6 66,1 4063,0 117,3

Переробна промисловість

С 11847,2 73,1 1280572,9 63,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 535,9 94,0 221724,0 88,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 6,4 36,8 87,2 39,0

Будівництво

F 12,1 11,8 329,2 33,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 24,4 57,0 242,3 16,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H 868,3 78,2 39592,2 66,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J 6,9 108,3 314,3 85,0

Фінансова та страхова діяльність

K 1,3 151,4 17,3 150,6

Операції з нерухомим майном

L 1,4 61,3 254,2 63,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 0,2 69,5 0,1 65,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 8,1 107,5 432,9 90,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O 281,3 47,2 7374,9 30,3

Освіта

P 80,9 76,3 3279,8 74,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q 76,1 80,7 1705,8 97,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S 4,7 100,9 414,6 97,5
______________
1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. Дані можуть бути уточнені.