Архів : 2017 2018

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) 2019 році

  Код за КВЕД-2010 Обсяги викидів Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю
тонн у % до 2018р. тонн у % до 2018р.

Усі види економічної діяльності

  20331,1 92,1 2242231,4 101,5

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А 2100,0 151,3 33093,0 156,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В 462,0 107,3 2108,4 149,7

Переробна промисловість

С 14927,7 88,6 1858157,7 102,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 616,7 80,0 252039,4 93,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 14,1 92,9 217,0 94,7

Будівництво

F 37,1 61,0 825,0 72,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 15,5 25,8 52,7 29,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H 960,6 93,9 57719,5 83,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 10,0 16,8 818,1 74,7

Інформація та телекомунікації

J 6,7 71,1 450,7 84,2

Фінансова та страхова діяльність

K 0,6 5,7 16,2 342,1

Операції з нерухомим майном

L 5,6 162,1 671,2 247,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 0,4 77,5 0,2 77,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 0,3 481,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O 894,8 93,5 27638,3 111,8

Освіта

P 151,3 60,1 5040,4 98,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q 127,4 70,3 3316,6 53,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S 0,3 87,3 67,0 87,4
____________
1 Від стаціонарних джерел забруднення.