Архів : 2017 2018 2019 2020

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році

  Код за КВЕД-2010 Обсяги викидів Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю
т 2021 у % до 2020 т 2021 у % до 2020

Усі види економічної діяльності

  21146,4 116,3 2498135,7 108,8

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А 1817,0 86,2 127511,7 77,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В 468,4 93,9 3464,7 84,3

Переробна промисловість

С 16197,5 124,9 2022955,7 109,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 570,3 99,2 249389,5 132,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 17,4 188,1 223,8 136,4

Будівництво

F 102,4 235,9 995,4 119,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 42,8 218,3 1485,2 1995,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H 1110,3 103,9 59673,0 109,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 1,4 13,1 258,9 34,4

Інформація та телекомунікації

J 6,4 94,4 369,9 80,5

Фінансова та страхова діяльність

K 0,9 153,0 11,5 99,3

Операції з нерухомим майном

L 2,3 88,0 402,4 82,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 0,3 95,0 0,2 95,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 7,5 2824,5 480,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O 596,5 90,1 24310,2 109,8

Освіта

P 106,0 102,9 4420,5 106,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q 94,3 89,9 1757,7 73,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S 4,7 220,6 425,4 207,4