Архів : 2018 2019 2020 2021

Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств у 2022 році

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
2021р.

ц

у % до
2021р.

ц

у % до
2021р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 554178,1 88,5 35154950,8 72,8 63,4 82,1

у тому числі

           

пшениця

229644,6 104,8 12944572,9 98,3 56,4 93,8

ячмінь

68503,7 95,7 3091333,2 96,7 45,1 100,9

кукурудза на зерно

228477,9 75,4 18561208,0 59,5 81,2 79,0
Буряк цукровий фабричний 21159,1 71,3 12883050,8 80,1 608,9 112,3
Соняшник1 199701,0 122,9 5766116,3 112,9 28,9 92,0
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 85347,1 102,7 2928597,2 98,0 34,3 95,5
Соя 177401,4 127,5 4446152,4 104,0 25,1 81,8
Картопля 61367,7 100,3 11789328,8 100,8 192,1 100,5
Культури овочеві відкритого ґрунту 10834,8 104,2 2248237,7 102,6 207,5 98,5
Культури плодові та ягідні

13371,52

97,2 2045385,1 93,8

167,63

97,3

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 450669,3 86,2 30442770,4 69,6 67,6 80,7

у тому числі

           

пшениця

193917,8 105,6 11306621,1 97,3 58,3 92,1

ячмінь

35644,2 91,8 1812136,1 92,2 50,8 100,4

кукурудза на зерно

205012,5 73,1 17003108,1 57,2 82,9 78,3
Буряк цукровий фабричний 20377,4 70,5 12596788,6 79,6 618,2 113,0
Соняшник1 198793,3 123,0 5749232,3 112,9 28,9 91,7
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 84636,5 102,8 2907959,2 98,0 34,4 95,6
Соя 164487,5 130,4 4186583,4 104,1 25,5 79,9
Картопля 286,8 133,1 67900,2 163,6 236,7 122,9
Культури овочеві відкритого ґрунту к к к к к к
Культури плодові та ягідні

2153,52

84,7 232530,0 67,2

136,73

79,3

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1 103508,8 100,0 4712180,4 103,7 45,5 103,6

у тому числі

           

пшениця

35726,8 100,3 1637951,8 105,5 45,8 105,0

ячмінь

32859,5 100,4 1279197,1 104,0 38,9 103,5

кукурудза на зерно

23465,4 103,4 1558099,9 106,2 66,4 102,6
Буряк цукровий фабричний 781,7 104,8 286262,2 107,6 366,2 102,6
Соняшник1 907,7 102,8 16884,0 108,5 18,6 105,7
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 710,6 94,0 20638,0 98,0 29,0 103,9
Соя 12913,9 99,7 259569,0 101,2 20,1 101,5
Картопля 61080,9 100,2 11721428,6 100,6 191,9 100,4
Культури овочеві відкритого ґрунту к к к к к к
Культури плодові та ягідні

11218,02

100,0 1812855,1 100,2

172,63

100,2

____________
1 У масі після доробки.
2 Загальна площа насаджень.
3 Із площі насаджень у плодоносному віці.