Архів : 2018 2019 2020 2021

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
за 2022 рік

(у відсотках)
  Код за КВЕД-2010 Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств
Усього   11,1 5,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 24,9 24,0
Промисловість B+C+D+E 3,6 –4,9
Будівництво F 2,3 1,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 12,1 2,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 0,1 –2,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I 0,6 –2,8
Інформація та телекомунікації J 8,6 9,4
Фінансова та страхова діяльність K –12,6 –4,5
Операції з нерухомим майном L 12,8 –41,2
Професійна, наукова та технічна діяльність M –0,6 –6,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N –2,7 –2,3
Освіта P 6,6 12,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 4,0 5,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R –4,0 –2,1
Надання інших видів послуг S 7,1 5,5