Архів : 2018

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
за 2019 року

(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього   8547861,9 85772260,1 10,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 5539705,8 27821906,9 19,9
Промисловість B+C+D+E 1850335,2 41334029,3 4,5
Будівництво F 270036,4 5005136,7 5,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 1003756,8 3702256,5 27,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 119808,4 2858772,7 4,2
Тимчасове розміщування й організація харчування I 7364,7 127151,3 5,8
Інформація та телекомунікації J 12455,9 219445,5 5,7
Фінансова та страхова діяльність K 2290,7 55814,7 4,1
Операції з нерухомим майном L –188277,1 1271702,1 –14,8
Професійна, наукова та технічна діяльність M 14937,8 592908,8 2,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N –107336,0 1023365,4 –10,5
Освіта P 2020,3 28921,6 7,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 20316,7 1656136,6 1,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R –1508,7 20757,4 –7,3
Надання інших видів послуг S 1955,0 53954,6 3,6