Архів : 2018 2019 2020

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
за 2021 рік

(у відсотках)
  Код за КВЕД-2010 Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств
Усього   21,7 18,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 49,8 42,7
Промисловість B+C+D+E 10,4 7,9
Будівництво F 0,2 0,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 23,4 14,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 8,2 5,3
Тимчасове розміщування й організація харчування I –4,5 1,2
Інформація та телекомунікації J 2,1 3,6
Фінансова та страхова діяльність K 8,7 5,0
Операції з нерухомим майном L 14,6 23,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 5,2 3,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1,9 2,7
Освіта P 3,0 9,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 4,2 6,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R –9,7 –7,1
Надання інших видів послуг S 4,1 2,5