јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2023 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2022р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2022р.

у % до загального обс€гу

”сього 289929,0 109,0 100,0 214916,9 130,1 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 8888,2 69,1 3,1 1643,4 194,5 0,7

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 926,7 169,9 0,4

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

773,1 678,4 0,3 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

522,4 293,6 0,2 434,8 218,5 0,2

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

7592,7 60,9 2,6 281,9 280,8 0,1
II. ѕродукти рослинного походженн€ 131801,1 106,9 45,6 10144,8 64,1 4,7

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 290,1 8,8 0,2

07 овоч≥

1147,7 98,7 0,4 4738,7 145,0 2,2

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1147,6 40,0 0,4 2879,5 70,1 1,3

09 кава, чай

Ц Ц Ц 398,0 139,1 0,2

10 зернов≥ культури

94134,3 83,9 32,5 502,1 10,7 0,2

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3031,1 1238,4 1,1 491,9 Ц 0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

32325,5 476,4 11,2 844,5 486,7 0,4

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

14,9 135,1 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 32296,2 301,8 11,1 27,9 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 38677,7 200,1 13,4 8494,1 247,6 4,1

16 продукти з м'€са, риби

Ц Ц Ц 235,0 483,1 0,1

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

12914,2 1601,9 4,5 1595,1 771,0 0,8

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 3683,7 261,7 1,7

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1417,5 147,1 0,5 1850,3 150,8 0,9

20 продукти переробки овоч≥в

237,3 85,0 0,1 293,1 439,0 0,2

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

220,8 80,9 0,1 610,2 401,4 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

12217,9 84,5 4,2 191,8 418,7 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11670,0 465,6 4,0 34,9 12,7 0,0
V. ћ≥неральн≥ продукти 1774,9 38,4 0,6 39541,3 119,0 18,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1774,8 38,4 0,6 3132,2 352,3 1,6

26 руди, шлак ≥ зола

0,1 Ц 0,0 0,1 Ц 0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 36409,0 112,6 16,9
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 2687,6 180,6 0,9 25658,4 161,0 11,9

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

1,1 Ц 0,0 627,3 29,3 0,3

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

81,6 1110,4 0,0 1369,8 691,5 0,6

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 710,3 388,9 0,3

31 добрива

Ц Ц Ц 13723,2 308,7 6,4

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 1044,8 182,3 0,5

33 еф≥рн≥ ол≥њ

215,6 118,1 0,1 299,3 313,7 0,2

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

1682,4 302,0 0,6 1996,1 154,5 0,9

35 б≥лков≥ речовини

619,0 84,4 0,2 1485,5 210,1 0,7

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

5,6 Ц 0,0 1,6 1,2 0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц Ц Ц 105,2 97,0 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

82,3 2934,2 0,0 4295,3 70,9 2,0
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 5739,4 61,0 2,0 27763,3 109,5 12,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

5715,0 61,1 2,0 21995,3 102,0 10,2

40 каучук, іума

24,4 53,9 0,0 5768,0 152,5 2,7
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 14,7 343,9 0,0 37,6 129,6 0,0

41 шкури

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

14,7 343,9 0,0 37,5 129,4 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 6292,2 114,7 2,2 193,6 185,3 0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

6286,2 114,7 2,2 185,7 180,9 0,1

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 7,9 451,6 0,0

46 вироби з соломи

6,0 101,9 0,0 Ц Ц Ц
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 141,6 105,0 0,1 4079,6 147,7 1,9

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 31,4 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

139,9 109,9 0,1 4044,1 146,7 1,9

49 друкована продукц≥€

1,7 22,6 0,0 4,1 59,7 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 8758,3 67,1 2,9 13558,9 236,2 6,3

51 вовна

Ц Ц Ц 100,7 98,5 0,0

52 бавовна

Ц Ц Ц 3363,2 239,7 1,6

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 694,4 183,4 0,3

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

22,8 8,9 0,0 2345,5 181,1 1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 1294,7 312,6 0,6

56 вата

Ц Ц Ц 92,7 120,7 0,0

57 килими

6155,0 71,9 2,1 1044,6 129,6 0,5

58 спец≥альн≥ тканини

67,4 80,8 0,0 234,3 72,1 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

5,0 11,4 0,0 551,8 132,9 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 1970,9 8318,3 0,9

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

74,4 24,2 0,0 702,0 365,3 0,3

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2407,5 65,0 0,8 337,4 956,0 0,2

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

26,2 50,8 0,0 826,7 304,7 0,4
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 434,8 42,7 0,1 105,2 71,7 0,0

64 взутт€

364,3 48,4 0,1 95,7 68,7 0,0

65 головн≥ убори

57,5 26,7 0,0 9,5 131,7 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

13,0 25,4 0,0 Ц Ц Ц
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 3252,0 83,3 1,1 2202,8 95,8 1,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

304,8 105,1 0,1 191,6 131,3 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

2805,5 81,9 1,0 1075,5 96,9 0,5

70 скло та вироби ≥з скла

141,7 75,3 0,0 935,7 89,6 0,4
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 78,7 182,4 0,0 23,3 74,4 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 5923,1 34,3 2,0 13098,0 145,6 6,1

72 чорн≥ метали

783,3 7,6 0,3 4392,9 199,3 2,0

73 вироби з чорних метал≥в

1261,1 49,4 0,4 4192,8 131,3 2,0

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

27,3 3,9 0,0 478,8 194,9 0,2

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,0 196,7 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

3408,3 94,5 1,2 1071,2 146,9 0,5

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,3 0,1 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1183,7 113,0 0,6

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

6,9 Ц 0,0 7,4 180,3 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

19,8 94,7 0,0 536,9 131,3 0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

416,4 966,0 0,1 1234,0 136,7 0,6
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 21060,7 81,0 7,3 39936,8 136,0 18,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

3879,9 82,1 1,4 22256,0 113,1 10,4

85 електричн≥ машини

17180,8 80,8 5,9 17680,8 182,5 8,2
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 3538,7 104,4 1,2 24539,2 134,8 11,4

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

3538,7 105,1 1,2 24495,3 134,9 11,4

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 43,9 112,4 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 247,8 32,9 0,1 1309,2 155,2 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

247,8 32,9 0,1 1306,6 154,9 0,6

91 годинники

Ц Ц Ц 0,0 5,3 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 2,6 810,4 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 18321,3 137,5 6,3 2101,8 136,8 1,0

94 мебл≥

18241,7 137,7 6,3 1535,7 122,1 0,7

95 ≥грашки

11,4 408,7 0,0 269,2 144,9 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

68,2 94,6 0,0 296,9 320,8 0,2
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 457,7 190,2 0,2