Архів : 2018 2019 2020 2021 2022

Надходження молока на переробні підприємства
у 2022 році
1

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до
2021р.

грн за т

у % до
2021р.

Загальне надходження

121973 83,7 х х

у тому числі куплено

121973 85,9 8999,4 106,6
______________
1 Дані можуть бути уточнені.