Надходження молока на переробні підприємства
у 2018 році

 

Обсяг надходжень

т

у % до 2017р.

Загальне надходження

176595 89,6

Куплено

168605 88,5

Надійшло на перероблення молока, виробленого
переробними підприємствами

1 1

Прийнято на давальницьких засадах

1 1
_________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.