Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2019

січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Робоча сила в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше

576,8

585,2

586,3

582,9

  у віці 15–70 років

566,5

575,1

576,6

574,6

  працездатного віку

540,3

550,4

551,6

548,9

Рівень участі населення в робочій силі у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше

54,4

55,2

55,3

54,9

  у віці 15–70 років

61,1

62,0

62,2

61,9

  працездатного віку

70,9

72,3

72,4

72,1

Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 521,0 535,3 540,8 537,1
  у віці 15–70 років 510,7 525,2 531,1 528,8
  працездатного віку 484,5 500,5 506,1 503,2
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 49,1 50,5 51,0 50,6
  у віці 15–70 років 55,1 56,6 57,3 57,0
  працездатного віку 63,6 65,7 66,5 66,1
Безробітне населення (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 55,8 49,9 45,5 45,8
  у віці 15–70 років 55,8 49,9 45,5 45,8
  працездатного віку 55,8 49,9 45,5 45,7
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)
у % до робочої сили відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 9,7 8,5 7,8 7,9
  у віці 15–70 років 9,8 8,7 7,9 8,0
  працездатного віку 10,3 9,1 8,2 8,3
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 201,9 201,5 200,4 199,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,2 13,7 20,8 26,8
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,0 14,9 22,6 31,1
Середньомісячна заробітна плата          
  номінальна

грн

7884 8205 8394 8672
  реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

111,7 109,9 109,7 110,1
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".