Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2020

січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Робоча сила в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше

580,2

568,0

567,8

 
  у віці 15–70 років

574,5

562,5

561,5

 
  працездатного віку

543,5

533,4

533,1

 
Рівень участі населення в робочій силі у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше

55,1

53,9

53,9

 
  у віці 15–70 років

62,4

61,1

61,0

 
  працездатного віку

72,3

70,9

70,9

 
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 531,4 514,6 513,2  
  у віці 15–70 років 525,7 509,1 506,9  
  працездатного віку 494,7 480,0 478,5  
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 50,4 48,8 48,7  
  у віці 15–70 років 57,1 55,3 55,0  
  працездатного віку 65,8 63,8 63,6  
Безробітне населення (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 48,8 53,4 54,6  
  у віці 15–70 років 48,8 53,4 54,6  
  працездатного віку 48,8 53,4 54,6  
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)
у % до робочої сили відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 8,4 9,4 9,6  
  у віці 15–70 років 8,5 9,5 9,7  
  працездатного віку 9,0 10,0 10,2  
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 197,0 195,6 194,8  
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2 11,0 17,4  
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,6 13,7 20,0  
Середньомісячна заробітна плата          
  номінальна

грн

9136 9192 9426  
  реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,3 108,9 109,0  
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".