Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2020

січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Робоча сила в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше

580,2

568,0

   
  у віці 15–70 років

574,5

562,5

   
  працездатного віку

543,5

533,4

   
Рівень участі населення в робочій силі у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше

55,1

53,9

   
  у віці 15–70 років

62,4

61,1

   
  працездатного віку

72,3

70,9

   
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 531,4 514,6    
  у віці 15–70 років 525,7 509,1    
  працездатного віку 494,7 480,0    
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 50,4 48,8    
  у віці 15–70 років 57,1 55,3    
  працездатного віку 65,8 63,8    
Безробітне населення (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 48,8 53,4    
  у віці 15–70 років 48,8 53,4    
  працездатного віку 48,8 53,4    
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)
у % до робочої сили відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 8,4 9,4    
  у віці 15–70 років 8,5 9,5    
  працездатного віку 9,0 10,0    
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 197,0 195,6    
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2 11,0    
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,6 13,7    
Середньомісячна заробітна плата          
  номінальна

грн

9136 9192    
  реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,3 108,9    
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".