Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2020

січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Робоча сила в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше

580,2

     
  у віці 15–70 років

574,5

     
  працездатного віку

543,5

     
Рівень участі населення в робочій силі у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше

55,1

     
  у віці 15–70 років

62,4

     
  працездатного віку

72,3

     
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 531,4      
  у віці 15–70 років 525,7      
  працездатного віку 494,7      
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 50,4      
  у віці 15–70 років 57,1      
  працездатного віку 65,8      
Безробітне населення (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 48,8      
  у віці 15–70 років 48,8      
  працездатного віку 48,8      
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)
у % до робочої сили відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 8,4      
  у віці 15–70 років 8,5      
  працездатного віку 9,0      
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 197,0      
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2      
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,6      
Середньомісячна заробітна плата          
  номінальна

грн

9136      
  реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,3      
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".