Архів : 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2023 році1

  Код за КВЕД-2010 Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів Крім того, кількість викидів діоксиду вуглецю
т 2023 у % до 2022 т 2023 у % до 2022

Усі види економічної діяльності

  18801,1 113,7 2029094,6 119,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А 2689,2 109,0 135820,5 95,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В 545,6 176,2 5363,4 132,0

Переробна промисловість

С 14232,5 120,1 1647439,4 128,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 525,7 98,1 199098,8 89,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 6,6 102,1 116,7 133,9

Будівництво

F 11,0 91,0 229,9 69,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 24,2 99,2 486,0 200,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H 400,2 46,1 27112,5 68,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 1,3 242,6

Інформація та телекомунікації

J 4,0 57,8 202,1 64,3

Фінансова та страхова діяльність

K 1,0 74,8 10,8 62,2

Операції з нерухомим майном

L 2,7 189,1 334,2 131,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 0,2 98,7 0,1 105,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 7,7 95,6 432,9 100,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O 209,2 74,4 6083,6 82,5

Освіта

P 82,6 102,2 4046,1 123,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q 51,2 67,3 1529,0 89,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S 6,2 131,4 546,0 131,7
______________
1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. Дані можуть бути уточнені.