Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2023 році1

  Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, од Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, т 2023 у % до 2022
Всього забруднюючих речовин і парникових газів 254 18801,1 113,7

у тому числі

     

метали та їх сполуки

113 34,9 169,5

з них

     

свинець

17 0,1 105,8

мідь

17 0,8 340,3

нікель

17 0,2 93,8

хром

23 0,7 88,8

цинк

18 0,3 98,5

арсен

16 0,2 82,2

метан

160 1809,4 84,8

неметанові леткі органічні сполуки

152 1102,3 103,0

оксид вуглецю

234 5885,7 121,5

діоксид та інші сполуки сірки

124 2619,3 102,8

з них

     

діоксид сірки

111 2533,5 102,8

сполуки азоту

237 4976,8 125,3

з них

     

діоксид азоту

228 4393,8 127,2

оксид азоту

100 75,3 101,1

аміак

37 502,4 114,1

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

196 2345,3 120,4

стійкі органічні забруднювачі

4 0,7 194,8

з них

     

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

1 0,0 158,8

інші

66 26,7 116,6
Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т 185 2,0 119,2
____________
1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. Дані можуть бути уточнені.